Tietoa yhdistyksen toiminnasta

Yhdistys järjestää kokouksia, joissa on esitelmiä lääketieteen eri alueilta sekä muista naislääkäreitä kiinnostavista aiheista, lisäksi keskusteluja ja tiedonantoja.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä laillistettu naislääkäri lähettämällä jäsenhakemuksen. Yhdistys maksaa jokaisesta jäsenestä vuosittain noin 8 euron suuruisen kansainvälisen naisjärjestön jäsenmaksun, jolla tuetaan kehitysmaiden naislääkäreiden toimintaa. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan kansainvälisen naisjärjestön kokouksiin, joihin hallitus myöntää matkastipendejä.

Vuosikokous pidetään alkuvuodesta 15. maaliskuuta mennessä, lisäksi pidetään 3 muuta kokousta vuodessa. Kokouksista ilmoitetaan Suomen Lääkärilehdessä sekä sähköpostitse ja yhdistyksen nettisivuilla. Lisäksi järjestetään yritysvierailuja ja opastettuja näyttelyvierailuja.